Thực đơn

Phở Hiền D5
Thực đơn

Chén Viên

30.000 VNĐ

Chén Tái

30.000 VNĐ

Bắp Bò

60.000 VNĐ

Thập Cẩm Bò

60.000 VNĐ

Đùi Gà

50.000 VNĐ

Tái Gân

45.000 VNĐ

Tái Nạm

45.000 VNĐ

Tái Viên

45.000 VNĐ

Tái

40.000 VNĐ

Chén Nạm

30.000 VNĐ

Má Đùi Gà

50.000 VNĐ

Tái Gà

45.000 VNĐ

Nạm

40.000 VNĐ

Chén Gân

30.000 VNĐ

Góc Tư Gầ

80.000 VNĐ

Nạm Gân

45.000 VNĐ

Gân

40.000 VNĐ

Chén Gà

30.000 VNĐ
Zalo
Hotline