Phở - Bún - Miến - Mì (2 món)

Phở Hiền D5
Phở - Bún - Miến - Mì (2 món)

Tái Gân

45.000 VNĐ

Tái Nạm

45.000 VNĐ

Tái Viên

45.000 VNĐ

Tái Gà

45.000 VNĐ

Nạm Gân

45.000 VNĐ

Nạm Viên

45.000 VNĐ

Gân Viên

45.000 VNĐ
Zalo
Hotline