Phở - Bún - Miến - Mì (Đặc Biệt)

Phở Hiền D5
Phở - Bún - Miến - Mì (Đặc Biệt)

Bắp Bò

60.000 VNĐ

Thập Cẩm Bò

60.000 VNĐ

Đùi Gà

50.000 VNĐ

Má Đùi Gà

50.000 VNĐ

Góc Tư Gầ

80.000 VNĐ

Mì Tim Cật

50.000 VNĐ
Zalo
Hotline